Overzicht collecties voorschools

Veel voorschoolse instelling maken gebruik van de mogelijkheid om thema- en voorleescollecties en vertelkoffers te lenen. Dit is een leuke en afwisselende manier van werken rond thema's die in de groep behandeld worden. Van veelgevraagde onderwerpen zijn kant en klare collecties gemaakt.

Het voordeel van het lenen van collecties

  • De materialen sluiten aan op het niveau van de groep.
  • De collectie komt in z'n geheel op de gewenste en afgesproken tijd bij u aan.

Collecties worden uitgeleend aan de instelling (dus niet aan individuele personen). Per instelling vragen we om een contactpersoon.

  • Afhalen en inleveren: bij een Bibliotheek naar keuze.
  • Uitleentermijn: 3 à 4 weken.

Aanvragen

Je kunt collecties aanvragen tot uiterlijk drie weken voor de gewenste levering. Mocht je vragen hierover hebben dan kun je terecht bij de contactpersoon van de Bibliotheek.

Inleveren

Lever het krat volledig en op tijd in (de inleverdatum staat vermeld op de uitleenbon op het krat). Voor ontbrekende exemplaren ontvang je een aanmaning en na zes weken een nota. Verlengen van collecties is alleen mogelijk na overleg met de planner. Een verlenging van langer dan één week wordt gezien als een nieuwe aanvraag.

Leveringsvoorwaarden en tarieven

 

De bibliotheek op school PO

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.