Themacollecties: samen spelen rond een thema


Werken rond een thema in een bepaalde periode geeft het kind structuur en sluit aan bij de belevingswereld van het kind en de werkwijze in kindercentra en peuterspeelzalen. Een themacollectie bestaat uit prentenboeken rond het betreffende thema, aangevuld met spelmateriaal, zoals een boekfiguur-knuffel, een lessuggesties brief met o.a. liedjes en knutselvoorbeelden en aanvullende informatie over voorlezen.

 Mogelijke thema's zijn boerderijen, baby's, eten en kleding.

Nieuw!
In de handleiding bij de collecties zij nu ook websites toegevoegd rondom het thema voor nog meer verwerkingssuggesties.

 

  • Doelgroep: peuters
  • Doel: woordenschat, taal- en leesbevordering
  • Duur: 4 weken 

 

Klik hier om te bestellen

 

De bibliotheek op school PO

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.