Voorleescollecties: allemaal hetzelfde boek mee

Met de voorleescollecties stimuleer je het voorlezen thuis. We leggen met deze projecten een directe relatie tussen peuterspeelzaal/kinderopvang, ouders en peuters.
De kinderen nemen het boek mee naar huis, waar het door de ouders wordt voorgelezen. Tegelijk met het boek ontvangen de ouders tips over voorlezen. Op de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf wordt het verhaal natuurlijk ook voorgelezen en in spelvorm verwerkt.

Een voorleescollectie bestaat uit:

  • meerdere exemplaren van dezelfde titel (per leerling 1 boek)
  • een korte handleiding voor de leidsters
  • spelmateriaal zoals een boekenknuffel, poster of ander (digitaal) materiaal
  • informatie voor ouders over voorlezen en de bibliotheek

Nieuw!

In de handleiding bij de voorleescollecties zijn nu ook websites toegevoegd voor nog meer leesplezier en verwerking.

  • Doelgroep: Peuters en hun ouders
  • Doel: extra aandacht voor voorlezen thuis en de voorschoolse instellingen
  • Duur: 3 weken

Ga naar bestellen

Bij de voorleescollectie 'Het rolletje = het rollegie' zit een speel/ontdekboek à € 2,00 per kind.
Dit is niet inbegrepen bij de collectieprijs.

De bibliotheek op school PO

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.