BoekStart-Boekenpret centraal collectie

logo boekstart kortBoekenpret is een landelijk leesbevorderingsproject om jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren waardoor de aansluiting bij het (lees)onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen tot goede lezers.

Boekenpret wordt door de gemeenten ingezet ter stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen en ter voorkoming van achterstanden. 

Ieder jaar is er (op verzoek) een cursus voor beginnende uitleenouders.

Doelgroep: kinderen en hun ouders
Doel: extra aandacht voor voorlezen thuis en op de instelling
Wanneer: 1 à 2 keer per jaar
Duur: 3 weken
Kosten: voor het project, zie leveringsvoorwaarden. Extra kosten per leerling een speelwerkboek à € 2,00 excl. BTW
Op verzoek kan een groepsversie van het speelwerkboek worden toegezonden.
Meer informatie: Joke Kasemier-Bedeker, 088 0128020 / 0621545335 Zie ook www.boekenpret.nl

 

collecties bestellen

De bibliotheek op school PO

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.