Collecties lenen

Veel voorschoolse instelling maken gebruik van de mogelijkheid om thema- en voorleescollecties en vertelkoffers te lenen. Dit is een leuke en afwisselende manier van werken rond thema's die in de groep behandeld worden. Van veelgevraagde onderwerpen zijn kant en klare collecties gemaakt.


Werken rond een thema in een bepaalde periode geeft het kind structuur en sluit aan bij de belevingswereld van het kind en de werkwijze in kindercentra en peuterspeelzalen. Een themacollectie bestaat uit prentenboeken rond het betreffende thema, aangevuld met spelmateriaal, zoals een boekfiguur-knuffel, een lessuggesties brief met o.a. liedjes en knutselvoorbeelden en aanvullende informatie over voorlezen.

logo boekstart kortBoekenpret is een landelijk leesbevorderingsproject om jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren waardoor de aansluiting bij het (lees)onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen tot goede lezers.

vertelkofferIn de groep staat een koffertje. Wat zou daar toch in zitten? Voorzichtig voelen... en er komt een potje tevoorschijn... of een tijgertje... of een paar blokjes. Uit ieder koffertje komt een attribuut dat bij een prentenboek hoort. En natuurlijk zit er ook een prentenboek in het koffertje, met genoeg andere spulletjes en bijpassende boeken om een verteltafel te vullen.

kamishibai

Kamishibai (spreek uit: kami-shie-bai) is een Japanse vertelvorm. Met behulp van een klein, opvouwbaar verteltheatertje wordt een verhaal verteld. Het verteltheatertje is vooral voor peuters en kleuters een uitstekende manier om de aandacht vast te houden. Als het vertelkastje open gaat begint de magie te werken en komt het gepresenteerde boek tot leven. Losse, uitvergrote platen uit een prentenboek, kunnen één voor één uit het kastje getrokken worden. De vertelplaten platen kunnen worden geleend bij de Bibliotheek. Iedere gemeente beschikt over een klein, opvouwbaar Japans verteltheatertje. Het vertelkastje is vooral voor jonge kinderen een uitstekende manier om de aandacht vast te houden. 

Met de voorleescollecties stimuleer je het voorlezen thuis. We leggen met deze projecten een directe relatie tussen peuterspeelzaal/kinderopvang, ouders en peuters.
De kinderen nemen het boek mee naar huis, waar het door de ouders wordt voorgelezen. Tegelijk met het boek ontvangen de ouders tips over voorlezen. Op de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf wordt het verhaal natuurlijk ook voorgelezen en in spelvorm verwerkt.

De bibliotheek op school PO

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.