Boekstart

Als vrij snel na de geboorte van je baby kun je starten met het voorlezen van boekjes. Elke bibliotheek heeft een BoekStarthoek met baby-, dreumes- en peuterboekjes.

Meer over BoekStart

ACTIE: 21st Century Skills

De nieuwe workshops 21st Century Skills zijn beschikbaar, tot de herfstvakantie voor een zeer aantrekkelijke actieprijs!

Meer over de workshops

Voorschoolse periode

voorschools

Bibliotheek Emmen werkt al jarenlang met heel veel plezier samen met de leidsters in de peuterspeelzalen en de kinderopvang om te komen tot succesvolle leesbevorderingsactiviteiten.

Lees meer...

De bibliotheek op school

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

 

leesvirus logo

Het meest besmettelijke leesbevorderingsproject van Nederland!

 

drentse kinderjury

Welk boek van het afgelopen jaar vinden de kinderen in Drenthe het mooist? Dat wordt bepaald door de Drentse Kinderjury.

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

 

wise vierkant2

SchoolWise is een compleet systeem voor het beheren van de eigen schoolbibliotheek.