Voortgezet onderwijs

primair-kids

Wie meer leest, wordt beter in taal!

Zoeken en kunnen vinden wat je zoekt zijn in de huidige informatiesamenleving onmisbare vaardigheden. Dat geldt ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. En het begint met: Een kwartier lezen per dag, is duizend woorden extra per jaar! Boekentaal verhoogt de woordenschat.
 

Leren begint bij lezen

Want wie goed kan lezen, een goede leeshouding heeft en teksten begrijpt, zal steeds meer kennis verwerven. Laat leerlingen ervaren waar hun (lees)interesses liggen en stimuleer hen daarin. Plezier in lezen vergroot de leesmotivatie en resulteert uiteindelijk in een verbeterde leesvaardigheid.

 

 

 

Uitdagende activiteiten 
De bibliotheek komt met haar programma's en activiteiten voor het voortgezet onderwijs zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen die er zijn bij docenten en leerlingen.
Speerpunten in het aanbod zijn:

  • Lezen is leuk!
  • Zoekvaardigheden
  • Mediawijsheid

De website doorgaandeleeslijn biedt een overzicht van het bibliohteek aanbod diensten, activiteiten en producten het voorgezet onderwijs.

N.B.
Alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW en reiskosten

Boekstart

Als vrij snel na de geboorte van je baby kun je starten met het voorlezen van boekjes. Elke bibliotheek heeft een BoekStarthoek met baby-, dreumes- en peuterboekjes.

Meer over BoekStart

ACTIE: 21st Century Skills

De nieuwe workshops 21st Century Skills zijn beschikbaar, tot de herfstvakantie voor een zeer aantrekkelijke actieprijs!

Meer over de workshops

De bibliotheek op school

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

 

leesvirus logo

Het meest besmettelijke leesbevorderingsproject van Nederland!

 

drentse kinderjury

Welk boek van het afgelopen jaar vinden de kinderen in Drenthe het mooist? Dat wordt bepaald door de Drentse Kinderjury.

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

 

factorl header

Factor-L (Factor Lezen) is een multimediaal leesbevorderingsproject voor brugklasleerlingen

 

wise vierkant2

SchoolWise is een compleet systeem voor het beheren van de eigen schoolbibliotheek.