SchoolWise

SchoolWise is een compleet en eigentijds systeem voor het beheren en zichtbaar maken van de eigen schoolbibliotheek. SchoolWise is ontwikkeld door de bibliotheken in Nederland en sluit aan bij de belevingswereld en vaardigheden van de huidige generatie leerlingen, die opgroeit met digitale media en internet.

Wat biedt schoolWise?

  • Een beheersysteem voor uw schoolbibliotheek zoals uitlenen en reserveren, toevoegen van nieuwe boeken
  • Er kan geïntegreerd gezocht worden in de collectie van school, lokale bibliotheek en digitale bronnen
  • Leerlingen kunnen een persoonlijke leesblog vullen, een verlanglijstje bijhouden en profielinformatie over zichzelf invullen
  • Docenten krijgen tools om de leeservaringen van de leerlingen te volgen

SchoolWise is onderdeel van het landelijk concept De Bibliotheek op school.


Kosten:

Licentiekosten schooljaar 2016-2017,  € 200,- (excl. BTW, incl. helpdesk)


Helpdeskondersteuning afdeling Educatie Biblionet Drenthe:

Storingen kunnen online of telefonisch gemeld worden bij de helpdesk schoolWise

t. 088 012 8100 (keuzemenu 2)
e. schoolwise@biblionetdrenthe.nl