Workshops en voorlichting

Ouders en vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het helpen van kinderen in de schoolbibliotheek. Met deze training bieden we je handvatten om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan deze rol. Tijdens de training wordt op interactieve wijze aandacht besteed aan de soorten kinderboeken en hun functie, hoe je kinderen het beste kunt adviseren bij de keuze van een boek en hoe je de kinderen kunt verleiden met een aantrekkelijke presentatie van de collectie.

De bibliotheek geeft op veel manieren voorlichting aan ouders, vaak in combinatie met een leesbevorderingsactiviteit voor kinderen. Op verzoek kan een ouderavond geregeld worden.
 

  • Doelgroep: ouders.
  • Doel: ouders informeren over het belang van lezen en voorlezen + ouders laten meegenieten van de vele mooie jeugdboeken.
  • Periode: op aanvraag.
  • Duur: ca. 1,5 uur
  • Kosten: € 118,00 (excl. BTW)
  • Aanvragen: bij je eigen bibliotheek.

Een leescoördinator brengt eenheid in het leesonderwijs vanuit het perspectief van leesbevordering, leesbeleving en leesinteresse. Met de inspirerende cursus Open Boek kunnen leerkrachten vorm geven aan leesonderwijs op hun eigen school. Deze training is onderdeel van het aanbod binnen De Bibliotheek op school.

boekenpretBoekenpret is een landelijk leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders. Boekenpret is vooral gericht op gezinnen waarin voorlezen niet vanzelfsprekend is.

Deze cursus biedt uitleenouders de nodige kennis en vaardigheden om de prentenboekenuitleen zelfstandig uit te voeren en voor de peuters/kleuters tot een zinvolle activiteit te maken.

De bibliotheek op school

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.