Activiteiten rond lezen

Kinderboekenweek. De 63ste Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 4 t/m zondag 15 oktober 2017 en het thema is Griezelen, met het motto Gruwelijk eng!

Fantasievol beschilderd ladekastje, met een handleiding en een collectie boeken. In elk laatje zit een voorwerp, dat verwijst naar een bepaalde categorie boeken. Bijv. witte kiezelsteentjes, net zoals in het sprookje van Hans en Grietje. Elke dag mag er één laatje worden gekozen. De handleiding bevat lessuggesties en werkbladen. Elke dag mag er één laatje worden gekozen. De handleiding bevat lessuggesties en werkbladen.

‘Boek en bieb’ is bedoeld als kennismaking met de bibliotheek en de vele soorten boeken die er zijn. De leerlingen raken spelenderwijs bekend met de wereld van de bibliotheek en haar boeken. Door de drempel te verlagen en de leerlingen inzicht te geven in hoe de bibliotheek werkt, wordt de bibliotheek toegankelijker.

De meeste bibliotheken bieden de mogelijkheid een schrijver op jouw school te regelen. De auteurs geven voor leerlingen uit verschillende leeftijdsgroepen ‘lezingen’ van ca. 1 uur. De schrijvers vertellen over hun werk, waarom zij schrijver zijn geworden, hoe en waar ze werken, etc. Natuurlijk lezen ze ook voor en kunnen de leerlingen vragen stellen. De bibliotheek kan je ondersteunen met lessuggesties en boeken ter voorbereiding op het bezoek.

 

Uit onderzoek is gebleken dat films, muziek en geluidseffecten in combinatie met gesproken tekst tot een beter begrip leiden van een voorgelezen verhaal en tot een toename van de woordenschat. De inzet van digitale prentenboeken in het onderwijs stimuleert de taalontwikkeling en kan leiden tot een verminderde kans op leerproblemen.

Dit project bevat twee rugzakken vol met boeken. Deze boeken kunnen leeskoorts veroorzaken. Met de speciale leesthermometer wordt vast gesteld van welk boek bij de lezer  de temperatuur het meest oploopt. 

Tijdens de introductie ontdekken de leerlingen op een speelse manier de bibliotheek en maken ze kennis met de verschillende soorten boeken. Er is ook de mogelijkheid om boeken te lenen voor in de klas.

Boekenwurm en Spin wonen in de bibliotheek. Boekenwurm vindt de bibliotheek uiteraard een ideale woonplek. Spin denkt daar heel anders over. Hij heeft nog nooit een boek ingekeken. Boekenwurm weet van Spin een enthousiaste lezer te maken door haar iedere dag met een ander soort boek kennis te laten maken.

De bibliotheek op school

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.