21st Century Skills

Door technologie en digitalisering verandert de maatschappij in een hoog tempo van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving en in de toekomst zal technologie een nog grotere rol gaan spelen. Werk dat nu wordt gedaan door mensen, wordt straks uitgevoerd door machines of mensen worden ondersteund in hun werk door ICT. Veel functies veranderen hierdoor drastisch. Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.
mod 21st Century SkillsDit zijn - volgens het model 21e-eeuwse vaardigheden van SLO en Kennisnet - competenties als:
• creatief denken,
• samenwerken,
• probleemoplossend vermogen,
• kritisch denken,
• computational thinking,
• informatie- en ICT vaardigheden,
• mediawijsheid.

Resultaten 1 - 6 van 6

21st Century Skills

Bee-Bot

Diverse Bee-Bot (Botje Bij) workshops.

Lego Education

Ontdek de wetenschap met Lego Education.

Levend Programmeren

Programmeren zonder toetsenbord.

Maakonderwijs: weggooien is toch zonde!

Niet weggooien, maar opnieuw gebruiken!

Virtual Reality

Maak je eigen virtuele spookhuis, doolhof of ...

Workshop programmeren

Leer denken als een programmeur.